O NAMA

NVO Studio za kreativno odrastanje “Maštalica“ je počelo sa radom 18.09.2000. godine.

“Maštalica“ je osmišljena kao studio namjenjen djeci do 10 godina i vodi društvenu brigu o djeci. Realizuje raznovrsne aktivnosti koje se temelje na razvoju kreativnosti kod djece stvarajući zdravu atmosferu i pozitivan odnos prema druženju i prijateljstvu.

Našim članovima želimo pokazati da su dobri i kvalitetni rani temelji u djetinjstvu važni za cijeli život.

Danas se sve više prihvaća činjenica da je kreativnost proces i da postoji razvoj tog procesa, odnosno razvoj kreativnosti. To znači da ljudsko biće na početku života počinje od neke jedinice kreativnosti i dodavanjem tih jedinica ostvaruje razvoj.

Ono što je u ranom djetinjstvu propušteno, ne može se nadoknaditi, a ono što je pravilno iskorišćeno služi kao odlučujući osnov u daljem razvoju čovjeka.


gallery image gallery image gallery image